Bratr Kazan oslavil 90 let. Oldskauti uspořádali oslavu

V sobotu 11. listopadu se dožil 90 let bývalý vůdce střediska Zubr Lanškroun a první starosta města Lanškrouna po Sametové revoluci bratr Kazan – občanským jménem Jan Špičák. Hned následující den, v neděli 12. listopadu, jej pozvali oldskauti z 30. oddílu Klubu dospělých do střediskové klubovny Na Větru na malou oslavu tohoto významného jubilea. Po zahájení zpěvem junácké hymny a trubkou zahrané písně Skautské ideály spojují svět, slavnostním přípitku, předání kytice a dárků a po blahopřání, které jménem přítomných přednesl bratr Antilopa (Jan Skalický), následovala vzpomínka bratr Kazana na jeho skautský život.

Není bez zajímavosti, že jeho první kontakt se skauty byl v jeho necelých 12 letech, kdy byl pozván na úklid lesa. Po přestěhování do Lanškrouna se zapojil do činnosti ve středisku Zubr Lanškroun, které tehdy vedl bratr Amundsen (MUDr. Adolf Antes). Se smutkem vzpomněl bratr Kazan na rok 1948, kdy byl po komunistickém převratu skauting zakázán a veškerý majetek musel být předán Pionýru. Jako dospívajícímu se mu tato křivda hluboce zapsala do srdce.

Po obnovení skautingu v roce 1968 se bratr Kazan stal vůdcem střediska Zubr. Při svém vzpomínání na tuto dobu zdůraznil nadšení, se kterým se skauti pustili do opravy zchátralé věže Zámečku, v níž vznikly klubovny všech oddílů. Není divu, že ještě hlouběji se do jeho srdce vryla křivda z roku 1970, kdy po okupaci naší vlasti sovětskými vojáky a následné tzv. „normalizaci“ byl skauting komunistickým režimem opět zakázán a skauti zase museli předat svůj pracně nabytý majetek Pionýru, a to včetně financí, které tehdy odpovídaly celoroční dělnické mzdě. Obzvlášť jej mrzelo, že Zámeček opět zchátral a vynaložená práce přišla vniveč.

Po dvacetiletém zákazu činnosti se s novým elánem pustil do obnovení skautingu v Lanškrouně. Na tu dobu vzpomněl úsměvnou příhodou. Veškeré skautské materiály, kroniky, příručky, společně s historickým praporem střediska měl ukryté ve svém domě v přístěnku, který byl zakrytý heraklitovými deskami a tapetou. V roce 1988 jej manželka upozornila na prasklinu v tapetě se slovy – skauting se ti klube a chce ven. Ještě ale celý rok trvalo, než se tato slova stala skutečností.

Na dobu od roku 1945 až do současnosti se potom vzpomínalo při prohlížení fotografií, které pro tuto příležitost naskenoval a uspořádal bratr Autíčko (Jiří Dušánek), kterému za to patřilo poděkování nejen bratra Kazana, ale i všech přítomných. Poděkování patřilo i všem, kteří na toto setkání přinesli občerstvení a tuto slavnost zorganizovali.

Jan Šebrle – Čábry

Veronika - 12.11.2023, 30. klub dospělých

Sponzoři »