KAPKA 2010

I letos jsme se zúčastnili celostátní humanitární akce Kapka 2010, která je společným projektem Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace, kterou se snaží prohlubovat povědomí lidí o této problematice. Monča a hasiči

Nadace podporuje (dobrovolné) dárcovství dřeně v ČR, zajišťuje individuální podporu pacientů, program vzdělávání (vzdělání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně) a podporu investic pro české nemocnice a odborná centra (nákup přístrojového vybavení transplantačních center). Veškeré námi získané finanční prostředky jsou určeny k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli. V Lanškrouně se podařilo vybrat úctyhodných 3 944,– Kč. Velký dík patří i benzínové pumpě TOLOSANER, která byla tak ochotná a dovolila nám sbírku uskutečnit.

Pokud jste neměli to štěstí a nepotkali jste nás, nebo se chcete dozvědět víc, podívejte se na www.skaut.cz/kapka nebo www.kostnidren.cz.

Autíčko - 11.06.2010, 39. oddíl R&R

Sponzoři »