Výprava za alchymií

Ráno jsme se sešly na autobusovém nádraží, odkud jsme vyjely do Moravské Třebové. Jela s námi i Mimi, protože Štěpánka byla nemocná.

Když jsme dorazily do Moravské, vyrazily jsme k nádvoří zámku, kde jsme asi hodinu čekaly na prohlídku. Mezitím jsme se najedly a zahrály si spoustu her.

Při prohlídce zámku jsme šly do části, kde byla alchymistická laboratoř. Povídali nám o alchymii a alchymistech. Dokonce jsme i viděly chemické pokusy a mohly si vybrat jeden kouzelný nápoj, já jsem si vybrala nápoj štěstí. Po prohlídce jsme se rozhodly, že se vydáme na cestu k Hřebečské důlní stezce a cestou se naobědváme. Komplikovanou cestu tam nám poradil jeden hodný skaut, který si nás pamatoval z krajských závodů.

Po cestě jsme dostávaly za splněný úkol útržky z deníku alchymisty Marca Eugenia Bonacina, který doopravdy žil na moravskotřebovském zámku. Po obědě jsme vyrazily zpátky a šly jsme na čaj do cukrárny. Také jsme hrály hru, že kdo odpoví jednoslovně, musí nosit beranici a růžový šátek, než přistihne někoho dalšího.

- 17.10.2015, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »