Sněženky v Herborticích

Dne 12.6. 2015 se družina Sněženek vydala na výpravu do Herbortic. V hojném počtu jsme vyrazily na autobusové nádraží, kde jsme ještě před odjezdem stihly nanuka. Po příjezdu na místo určení holky chvíli počkaly na příjezdové cestě k chatě, aby si mezi tím personál lázní stihl připravit slavností uvítání. Po prohlídce apartánů jsme si opekly večeři, hrály hry, povídaly si u ohně a pak se uložily ke spánku. Ráno po vydatné snídani světlušky podstoupily jednotlivé procedůry jako masáže, pleťové masky, koupele nohou a nakadeření vlasů. Voňavé a našesané jsme poobědvaly kuskus a duhové palačinky a daly si polední klid. Pak už nás čekal jen úklid a cesta na nedalekou autobusovou zastávku do Chudoby, odkud jsme jely zpět domů. Výprava se vydařila, a to nejen díky počasí, které nám skvěle vyšlo.

Nika

- 13.06.2015, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »