Po stopách Tadeáše

Sraz byl ráno v klubovně, odkud jsme se vydaly na cestu. Šly jsme Albrechticemi do Sázavského údolí. Cestou jsme hledaly obálky, které byly pomalované červenou barvou. Uvnitř byl vždy dopis pro Rozárku od Tadeáše.

Ten Tadeáš vyrobil Perpentum mobile a chtěl, aby ho Rozárka zničila, protože pro budoucnost byl nebezpečný. Potom jsme šly dál a našly v dopise i obrázek toho stroje a měly ho co nejpřesněji překreslit. Našly jsme i dopis se šifrou, kterou jsme vyluštily. Také jsme hrály vystrkovanou.

Během cesty jsme se rozdělily na němé, slepé, bez rukou a jen s jednou nohou, já byla němá. Po cestě jsme také hrály různé hry. Došly až k louce s ohništěm, kde jsme si zahrály různé hry a snědly oběd. Po obědě jsme šly, až jsme došly do klubovny. Tam jsme si četly Černé historky a řešily je. Pak jsme uklidily klubovnu a rozešly se domů.

Do kroniky Vlaštovek zapsala Šery (zkráceno a upraveno)

Tom - 10.11.2012, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »