Detektivní výprava Pomněnek a Sněženek

Ve dnech 11.10. – 13.10. 2019 se Pomněnky a Sněženky zúčastnily výpravy s tématem Staň se detektivkou. Do Jevíčka jsme jely autobusem, kde jsme se ubytovaly na faře. Pan farář nás srdečně přivítal a ukázal nám, kde budeme spát. Poté nás provedl po celé faře. My si pak daly večeři, zahrály seznamovací hry a šly se chystat do spacáků. Ale než jsme ulehly, bylo nutné, abychom každý samostatně navštívily místo: evidence detektivů. Po přečtení pohádky jsme se odebraly do snů. Ráno jsme za zvuku kytary vstaly, udělaly si hygienu a šly si společně přichystat snídani. Po ní jsme poznávaly naše siluety, které byly pořízené při včerejší večerní evidenci. Dále nás čekala výroba průkazů detektiva s otisky prstu a  venku jsme si také zahrály několik míčových her. Poznávaly jsme různé předměty podle hmatu, netradiční ovoce podle chuti, různé vůně podle čichu a všelijaké zvuky podle sluchu. Zaměřovaly jsme se tedy na naše smysly. Po výborném obědě nás čekal odpočinek s pohádkou. Po ní jsme se pak zamýšlely nad tím, jaké to je postrádat nějaký smysl. Poté přišel zlom. Zjistily jsme, že nám ztratily spacáky. Naším úkolem bylo, abychom přišly na to, kdo je ukradl a kam je uschoval. Na zahradě jsme pak sbíraly informace o pěti podezřelých. Vydaly jsme se pak na výlet, při kterém se nám odkrývalo, kdo z podezřelých to není. Na konci výletu zbyli dva podezřelí. Po příchodu jsme se posilnily večeří. Na chodbě se náhle objevil vzkaz od Radílka – školního strašidla z pohádky, že venku na hradbách někdo je. Šly jsme se tam podívat. Viděly jsme scénku, kdy se podařilo chytit zloděje. Nakonec jsme našly naše spacáky! Za odměnu jsme byly pasovány na pravé detektivky a v teple svých spacáků jsme pak klidně usínaly. Ráno jsme se pobalily, šly do kostela a na závěr proběhla zpětná vazba a tvoření smyslů z přírodnin. Po obědě jsme se rozloučily s panem farářem a jely domů. U klubovny si nás vyzvedli rodiče a my jsme odcházely plny mnoha zážitků domů.

Účastnice výpravy

- 13.10.2019, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »