Den sesterství 37. oddílu

 V našem oddíle je již tradicí, že se v únoru setkáváme, a tak si připomínáme narozeniny zakladatele skautingu Roberta Badena Powella a jeho manželky.

Do klubovny dorazilo 28 světlušek a 12 vedoucích, což už je docela slušná základna na rozbourání naší skautské budovy :).

Celou akcí nás doprovázel příběh indiánského kmene, který se chystá provdat dceru náčelníka. Holky byly rozděleny do několika týmů, jejichž vedoucími byli nápadníci indiánské princezny. Každý tým se snažil, aby se provdala právě za “jejich” muže.

Hrály jsme hry po městě, v klubovně i kolem ní, při kterých jsme si zaběhaly. Počasí bylo vskutku mrazivé, vydatně chumelilo, ale to nám nevadilo.

Vyráběly jsme chrastítka a lapače snů.

Po obědě chystala každá družinka scénku pro indiánskou dcerku Barbarku. Naneštěstí se po našem kmeni začala šířit nemoc, která se značila růžovou stužkou na ruce. To nám ale nezabránilo v tom, abychom se zúčastnily indiánského bálu, kde jsme zhlédli jednotlivá představení.

Vyráběl jsme mandaly a podívaly se na pohádku o medvědech od Kolína.

Povečeřely jsme výborný těstovinový salát.

Následně jsme se odebraly do kostela svaté Anny, kde jsme se dozvěděly, že choroba se rozšířila tak hodně, že pokud chceme, aby kmen přežil, musí se někdo obětovat skokem z útesu. Věděly jsme ale, že oběť je tak veliká, že nemůžeme po někom požadovat, aby ji podstoupil.

Před tím, než jsme se uložili ve spánku v naší vyhřáté klubovně, pobavily jsme se nad vytvářením inzerátů.

Hned jsme usnuly, protože celý den byl opravdu vyčerpávající.

Ráno jsme posnídaly, uklidily. Také jsme zjistily, že jsou všichni zdraví. Bohužel jsme ale ztratily Barbarku, která se dobrovolně obětovala, aniž by to někdo věděl…

A to už začali přicházet rodiče, některé světlušky a skauty šly na mši svatou.

Akce se povedla!!!

- 24.02.2018, 37. oddíl dívčí

Registrační kalkulačka

Sponzoři »