Den Sesterství 37. oddílu

Jak tradice velí, sešly jsme se i my, abychom společně oslavily Den sesterství. Účast byla hojná, a tak jsme se vydaly na cestu kolem světa za poznáním cizokrajných skautských zvyků. Po seznamovací hře jsme dorazily do Japonska. Zde jsme si zahrály japonskou verzi cukr, káva, limonáda – sató koší remonédo, a vyzkoušely typické japonské rukodělky – origami. Druhou zemí byla Antarktida. Tamní obyvatelstvo ovšem nebylo příliš přátelské, zdejší tučńáci se náramně bavili tím, že všem zúčastněným sfoukávali svíčky. Zemi jsm e proto raději rychle opustily a vydaly se do teplejších krajin – do Afriky. Našim úkolem bylo udělat mumii a přenést ji po stanovené dráze tak, aby se nedotkla země. Po této disciplíně jsme se přeplavily do Austrálie, pověstné svými překrásnými plážemi. Využily jsme toho k další rukodělné práci. Předposlední zemí byla Jižní Amerika. Pobyt v této zemi jsme strávily poznáváním tropického ovoce. Naši plavbu jsme zakončily v Estonsku, kde jsme měly možnost ochutnat tradiční estonské kringle. Před odchodem ještě každý z nás dostal krásnou upomínku. Pak už nezbývalo, než se rozejít do svých domovů.

Hobitek

- 25.02.2017, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »