Cesta Evropou

Setkaly jsme se 25. 6. 2017 na autobusovém nádraží. Jely jsme autobusem do Ústí. Z Ústí jsme jely vlakem do Letohradu. Šly jsme v Letohradu do skautské klubovny. Tam jsme daly krosny a šly jsme na procházku a hrály jsme při tom hry. Došly jsme k té skautské klubovně. Udělaly jsme večeři a zatopily. Najedly jsme se. Hrály jsme UNO a vyráběly. Pak jsme hrály důvěřovací hru. Potom jsme šly ven na stezku odvahy. Potom jsme vyráběly a šly jsme spát. Ráno jsme se vzbudily. Sbalily jsme si krosnu. Potom jsme šly do kostela. Po kostele jsme šly na zastávku. Přijely jsme na autobusové nádraží a odvezli si nás rodiče.

Anička Indrová

 

- 25.03.2017, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »