Na indiánském táboře

I tento rok jsme se vypravily na čtrnáctidenní tábor, abychom si užily společné léto plné her a zábavy. Sešly jsme se v sobotu 17.7. u klubovny s koly, na kterých jsme vyrazily směr Písařov. Cesta byla daleká, ale všechny kopce jsme nakonec zvládly a dorazily na louku, kde již stál tábor. Děvčata měla letos táborovou hru rozdělenou pro starší skautky a mladší světlušky. Celý dívčí kmen byl v indiánském duchu. Světlušky byly rozděleny do 4 skupinek, které se jmenovaly Vampanoagové, Mundurukuové, Kaljavajové a Kuskukvimové podle existujících indiánských kmenů. Celý tábor plnily různé etapy, kde zdokonalovaly své dovednosti, nebo se učily dovednostem jiným. Samozřejmě že během těchto dní jsme stihly spoustu dalších věcí např. výrobu ozdobných šperků nebo zkrášlení našich indiánských šatů. Každá skupina si také měla za úkol vymyslet pokřik a zhotovit svůj totem, na který se jim připevňoval takový počet korálků, kolik získaly bodů za umístění v jednotlivých etapách. Každá z děvčat dostala své indiánské jméno, kterým se mohla představovat nebo ho používat třeba do táborové pošty. Během tábora na děti čekala i překvapení v podobě společných her s kluky. Jednou takovou akcí bylo Bludiště, kde byla smíšená družstva, která měla za úkol plnit disciplíny, za které dostala body a nejlepší družstvo bylo oceněno plyšovým bludišťákem. Dále jsme měli ples s živou hudbou, kde jsme se učily indiánským tancům a samozřejmě nechyběla ani tombola. Také jsme vyrazily na jednodenní výlet na nedalekou Čechovu horu. Na konci tábora nás čekalo vyhlášení výsledků a předání cen za naše snažení. Tábor jsem ukončily tradičním táborákem a už nás čekalo jen bourání tábora a cesta k domovům.

Naťa

Autíčko - 31.07.2010, 37. oddíl dívčí

Sponzoři »