Prospektoři 2024: Hledání řeky Eldorado a dražba zlatých valounů

Milí rodiče,
rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z naší poslední skautské akce s názvem „Prospektoři“. Tento víkend byl plný dobrodružství, týmové spolupráce a nových zkušeností, které si naši mladí skauti budou dlouho pamatovat.

Hledání Bájné Řeky Eldorado
Na začátku akce se naše dvě družiny skautů vydaly na výpravu s cílem najít bájnou řeku Eldorado. Tento úkol nebyl jednoduchý, ale naši mladí dobrodruzi se nenechali odradit. Každá družina dostala mapu, kompas a několik indicií, které je měly dovést k jejich cíli.
Děti musely projít různými nástrahami, od složitých hádanek až po fyzické překážky v terénu. Bylo skvělé sledovat, jak se všichni zapojili a spolupracovali, aby našli správnou cestu. Během cesty se naučily nové dovednosti, jako je orientace v přírodě, práce s mapou a kompasem a týmová komunikace.

Nález Zlatých Valounů
Po několika hodinách usilovného hledání se oběma družinám podařilo najít řeku Eldorado. K jejich velké radosti našly v jejím okolí také zlaté valouny! Tento okamžik byl plný nadšení a radosti, když děti zjistily, že jejich úsilí bylo odměněno.
Každá družina si pečlivě rozdělila nalezené zlaté valouny a připravila se na další část akce – dražbu.

Dražba za Získané Peníze
Zlaté valouny nebyly jen suvenýry z výpravy, ale měly i svou hodnotu. Každý valoun byl oceněn a děti měly možnost účastnit se dražby, kde mohly za získané peníze nakoupit různé zajímavé předměty a odměny.
Dražba byla nejen zábavná, ale také poučná. Děti se naučily základy ekonomie, jako je hodnota peněz, nabídka a poptávka, a strategie při dražbě. Celá akce byla vedena tak, aby podporovala fair play a respekt k ostatním.

Závěrem
Akce „Prospektoři“ byla skvělým příkladem toho, jak lze spojit zábavu s učením a rozvíjením důležitých dovedností. Naši mladí skauti si odnesli nejen zlaté valouny, ale i nezapomenutelné zážitky a nové vědomosti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, a těšíme se na další skautská dobrodružství!

Vaši skauti a vedoucí

Starosta - 4.05.2024, 1. oddíl chlapecký

Sponzoři »