Střediskový sněm

V pátek 02. února 2024 od 18:30 hodin proběhne sněm střediska.

PROGRAM SNĚMU

 18:00 – 18:30 hodin – prezentace delegátů sněmu
 18:30 hodin – slavnostní zahájení sněmu
 18:35 – 19:00 hodin – schválení programu sněmu
– zvolení volební komise
– zpráva kandidátní komise
 19:00 hodin – zpráva o činnosti střediska za předchozí funkční období
–  zpráva o činnosti revizní komise střediska za předchozí funkční období
– zprávy o činnosti oddílů
 20:30 hodin – Zahájení voleb
 21:00 hodin – vyhlášení výsledků voleb
 21:15 hodin – schválení usnesení sněmu
 21:30 hodin – zakončení sněmu

Autíčko - 2.02.2024, Kalendář

Kalendář

Sponzoři »