Sněm střediska

V pátek 26. dubna 2013 od 19:00 hodin v klubovna proběhne řádný sněm střediska s volbou vedoucího a zást. vedoucího střediska, členů revizní komise, popř. volených členů SRJ a delegátů pro sněmy pro VOJ.

Autíčko - 26.04.2013, Kalendář

Kalendář

Středisková brigáda

Publikováno:25. 05.

Plánovaný sraz v 8:00

Sponzoři »