Registrace členů

Kontaktní osoba

Jméno toho, kdo zadává informace o registraci (rodič, zákonný zástupce). Pokud se kontaktní osoba chce také registrovat, musí být uvedena také jako člen.

E-mail slouží výhradně k odeslání potvrzující zprávy.

Informace k vyplnění

Vyplňte jména osob, které se registrují. Pokud se kontaktní osoba také registruje, musí být zadána i zde.
Při zadávání jména se automaticky začnou nabízet možnosti podle zadávaného textu. Jakmile je požadovaná osoba v nabídce, zaklikněte ji a zkontrolujte správnost přiřazeného oddílu (v případě nutnosti upravte)

Pokud člen není v nabídce, tak ho můžete do pole jméno dopsat ručně!
Podmínkou je, aby text byl ve tvaru JMÉNO PŘÍJMENÍ - DEN.MĚSÍC.ROK NAROZENÍ
Příklad: Franta Sedlák - 22.8.1698
Oddíl též vyberte v tomto případě ručně.Skrýt

Člen

Vyberte prosím jméno ze seznamu a oddíl. Dále zkontrolujte, že je rok narození oddělen pomlčkou

Přidat dalšího člena Spočítat cenu

s