Zlatá vařečka 2015

V neděli 18. října se v našich skautských klubovnách konal již 14. ročník naší oddílové kulinářské soutěže Zlatá vařečka. Letos poprvé do této soutěže nastoupily členky družiny Volavek, které vytvořily 3 individuální družinky:

Týmy začínaly vařit v 9 hodin. Ve 12 hodin měly zkušené a kvalifikované porotě předložit česnečku, bramboráky a salát (zeleninový nebo jakýkoli jiný). Jídlo, dle pravidel, mělo být také podávané teplé (pokud by receptura nevelela jinak) a zdravotně nezávadné. Bohužel se podařilo po většinou splnit jen tu druhou část. Ve 12 jsme se sešly všechny dohromady ke společnému hodování a hodnocení poroty mohlo začít. Jako každý rok se u každého pokrmu hodnotila jak chuť, tak i jeho vzhled.

Po jídle si skautky umyly nádobí a uklidily svá pracoviště a poté už jen netrpělivě čekaly na hodnocení poroty, které byly takovéto:

3. místo obsadila družinka Fruites.

Na 2. místě skončila družinka s názvem Organizace T.E.J.K.L. a spol.

A vítězné první místo obsadil Team Ládi Hrušky. Láďa Hruška by na ně určitě byl velmi pyšný, kdyby o jejich úspěchu věděl.

Když vezmeme v potaz, že tohle byl první rok, kdy se Volavky účastnily Zlaté vařečky, můžeme jejich pokrmy považovat i přes drobné nedostatky za povedené, přičemž ty své malé nedostatky určitě v příštích ročnících, kterých se budou účastnit, eliminují na minimum. :)

Takže příštímu ročníku zdar! – tedy lépe řečeno Bon appétit! :)

Jája - 18.10.2015, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »