Víkendová výprava Kopretinek

V pátek 11. 3. jsme se všechny sešly na autobusovém nádraží, kde jsme se rozloučily s rodiči a jely do Dolní Dobrouče. Jelikož klubovna nebyla od zastávky příliš daleko, cestu s těžkými batohy jsme hravě zvládly. Když na městys padla tma, rozhodly jsme se jít hrát ven pár her, ale! V jedné z nich nás někdo vyrušil. Byl to duch krále ze zříceniny hradu Lanšperk. Jeho duše již dlouho bloudila po světě, aby našla vhodné zachránce jeho sídla, které nyní slouží především jako vyhlídkové místo na panorama Orlických hor. Našim úkolem bylo rozprášit kolem zříceniny kouzelný prach, který král dostal od mocného čaroděje jako ochranu před nenávistivými sousedy a přírodními katastrofami, avšak nestihl jej před svou smrtí dopravit na místo. Světlušky chtěly pomoct a proto se nejdříve pořádně vyspinkaly a v sobotu ráno se, odhodlaně splnit úkol, vypravily na Lanšperk. Byla jim svěřena mapa a tak nás vedly a cestou nacházely obálky s různými otázkami a úkoly. Po vysypání kouzelného prachu se posilnily na cestu zpět. Večer venku našly dokonce i děkovný list, podepsaným samotným králem. V neděli už bylo třeba jen uklidit klubovnu a vypravit se na cestu domů.

Natka

Jája - 11.03.2016, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »