Vánoční besídka

Vánoční besídka je naše tradiční akce, tenhle rok nám vyšla na 17. 12. Odpoledne jsme se sešly u klubovny, odkud jsme šly udělat radost také zvířátkům ke krmelci. Každá světluška a skautka měla pro zvířátka dáreček v podobě sena, jablíček, mrkví nebo kaštanů. Nejdříve jsme musely předvést sportovní výkon při přeskakování potůčku, naštěstí se vše obešlo bez nehody. Pak už jsme u krmelce zdobily přírodninami stromečky okolo krmelce a na závěr zvířátkům zazpívaly koledy. Po návrat do klubovny nás čekala vyhřátá klubovna, teplý čaj a plné stoly cukroví. Když jsme se posilnily a odpočnuly, musely jsme si vyzkoušet některé z vánočních zvyků jako je hod bačkrou, rozkrajování jablíček nebo pouštění lodiček. A pak přišla nadílka na kterou všechny děti čekaly, losovaly jsme si dárečky, které jsme si samy připravily. Navzájem jsme si je ukázaly a pak už nás čekal jen úklid. Po zvelebení klubovny jsme se oblékly a utíkaly domů oslavit Vánoce s rodinou.

Terka

Jája - 17.12.2016, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »