Podzimní výprava světlušek 1. dívčího oddílu

O víkendu 18. – 20. října jsme se se světluškami vypravily na srub na Kopretinové louce v Tatenicích. Celá výprava se nesla v duchu skautingu celého světa.

V pátek jsme dorazily už za tmy, tak jsme se rychle navečeřely, zazpívaly si pár písniček s kytarou a šly jsme spát, abychom byly na sobotní program čilé.

Sobotní dopoledne jsme strávily přípravami na cestu a výrobou prutů na opékání párků k obědu. Odpoledne jsme se pak vydaly na výlet údolím Hraničního potoka směrem k chatě Ohio. Cestou jsme na stanovištích poznávaly světlušky z různých zemí světa – USA, Kanady, Nového Zélandu, Ghany či Srí Lanky, jejich kroje a zvyky. Po návratu jsme se pak seznámily s naším oddílem a zopakovaly si, co už víme o českých světluškách.

Neděle pak už patřila hlavně úklidu srubu a cestě na zastávku a domů. Počasí nám celý víkend více než přálo a my si tak mohly užít podzimní přírodu v celé její kráse.

Velký dík patří rodičům, kteří se nabídli odvézt nám těžké batohy na srub i zpátky. :-)

Káťa

Jája - 20.10.2013, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »