Tábor 31. a 33. oddílu

Jak už bývá zvykem – se začátkem letních prázdnin přišly na řadu i skautské letní tábory. Tábor 31. oddílu skautů a 33. oddílu vlčat proběhl v druhé polovině července 15. 7. – 29. 7. 17 na Kopretinové louce u Tatenic.

Pro vlčata se tábor nesl v duchu středověku. Jako rytíři se děti zúčastnily Křížové výpravy s pokusem dobýt Jeruzalém, což se jim nakonec také podařilo. Avšak během této poutě do Svaté země rytíři nikterak nezaháleli, ale jako správní a ctnostní lidé, což rytíři jsou, pracovali sami na sobě – učili se zacházet s mečem a lukem s šípy, připravit si jednoduché jídlo, pomoci svému kamarádovi v družině nebo přemáhat strach tváří v tvář v boji proti nepříteli. Za zlepšování ve všech těchto a dalších disciplínách byli rytíři hodnoceni body, čímž zvyšovali své hodnosti. Předposlední den tábora doputovali rytíři přes všechny nástrahy cesty až k dalekému Jeruzalému, kde se sultánem Saladinem svedli bitvu o toto město. V bitvě křižáci zvítězili a město osvobodili, za což si kromě slávy vydobyli také medaili a pamětní meč.

Skauti zažívali osudy parašutistů, kteří během 2. světové války úspěšně provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Po stopách Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše museli skauti nejprve uprchnout z okupovaného Československa přes pečlivě střežené hranice do Velké Británie, následně prošli tvrdým výcvikem, kde se naučili bojovat jak se strachem a nepřízní počasí, tak i s nepřítelem. Poté, co si osvojili umění přežití v divočině nebo posílání zašifrovaných zpráv, byli parašutisti vyslání zpět do Československa, kde úspěšně provedli pečlivě připravený atentát.

Vedle těchto příběhů, které vlčata a skauty provázely celých 14 dní tábora, děti také zažily zpívání u táborových ohňů, výpravy do okolí, či do bazénu nebo ztišení při modlitbě u táborové kapličky. O kladné prožití tábora se také starala parta skvělých kuchařek, díky kterým byl vždy dostatek výborného jídla.

Čtrnáct dnů našeho tábora uteklo jako voda, ale všichni jsme se domů přivezli spoustu nových zážitků.

David Skalický

 

 

Štěpánka - 1.07.2017, 31. oddíl skautů

Registrační kalkulačka

Sponzoři »