Krajské kolo SZ

Družinka Fčel, i přes všechnu nepřízeň osudu, která předcházela jejich účasti, úspěšně reprezentovala 1. oddíl dívčí a středisko v Krajském kole SZ, které se konalo v Chrastu u Chrudimi. Během 3 denního závodu se utkaly se soutěžními týmy v nejrůznějších disciplínách a skončily na hezkém 6. místě :-)

„V pátek jsme se sešly na vlakovém nádraží a vyrazily do Chrastu na krajské kolo Svojsíkova závodu, který se konal od 7. – 9.6.2013. Ve vlaku jsme ještě vymýšlely scénky a pořád jsme na nic nemohly přijít, ale nakonec jsme to vymyslely. Když už jsme dojely do Chrastu, tak jsme vyrazily ke stadionu. Po dlouhé cestě jsme došly na stadion, kde jsme se přihlásily, dostaly jsme mapu, do které jsme musely dokreslit místa stanovišť. Potom jsme šly postavit stan a u toho jsme večeřely. Byl nástup, po kterém jsme vyrazily k ohni, kde se losovaly družiny na scénky a mezi tím se zpívaly písničky.

Když se setmělo, tak za námi přišli mniši a odvedli nás do Podlažického kláštera, kde jsme si poslechli historku o Ďáblově bibli a potom jsme se chodili představovat po družinách. Když jsme se všichni představily, tak jsme se vrátili zpátky na stadion a šli jsme spát. V sobotu jsme vstávaly brzo ráno (asi kolem 5. hodiny) a šly si balit na dlouhou cestu, kterou jsme podnikaly s přiřazeným vedoucím. Po snídani jsme vyrazily na stanoviště – to jsme nemohly najít, tak jsme hodinu bloudily, ale to bylo jen proto, že jsme Natce daly mapu a ta jí nechala ve stanu a byla mokrá:DD, takže to bylo opravdu super, ale nakonec jsme ho našly!! A potom jsme spěchaly na další, protože jsme byly ve skluzu. Některá stanoviště byla otevřená jen v sobotu a některá jenom v neděli, ale když jsme šly na další stanoviště, tak jsme se chvilku zastavily, abychom si odpočinuly, ale když si Bětka sedala na krosnu, tak se převrátila dozadu a udělala kotoul. Spadla do malého potůčku, vstala a dělala, že se nic nestalo – Míša měla hodinový výtlem, takže jsme opět nemohly jít dál.

Po stanovištích jsme šly na tábořiště, kde jsme si musely uvařit večeři a postavit stan. Potom jsme měly ještě brány, musely jsme se přestěhovat a zase zpátky a postavit přístřešek pro jednoho v lese – a jedna musela v něm přespat (Míša). K večeři jsme vařily sladký tvarohový knedlíky a polívku :DD docela se nám to povedlo. Každý se chodil dívat, jestli už to máme uvařené. Potom jsme šly konečně spát, abychom ráno byli nabyté energií…

Ráno jsme vstávaly brzo – museli jsme rychle všechno uklidit, sbalit a vyrazit na cestu. Měly jsme toho před sebou hodně. Když jsme došli k jednomu stanovišti, tak jsme se šly podívat na trasu, kterou půjdeme, ale najednou se všechno zvrtlo – přijelo auto a unesli nám vedoucí. Rozběhly jsme se za autem, ale věděli jsme, že to nemá cenu. Únosce nám tam nechal obálku, kde byla adresa, na které máme hledat vedoucí, takže jsme si vzaly krosny (a ještě jsme táhli její krosnu) a vyrazily jsme dál. Podle adresy jsme došly na obecní úřad, kde seděla. Napustily jsme si pití a vyrazili po stanovištích, ale nestíhaly jsme a nakonec jsme byly rády, že jsme došly do cíle. Ale smůla byla, že jsme nestihly poslední stanoviště. Když jsme se vrátily, tak jsme odevzdaly průvodku a šly se najíst. Potom byl nástup, kde jsme se konečně dozvěděly, kolikátý jsme skončily – byli jsme na 6. místě. Tak tohle jsme nečekaly… Po kruté porážce jsme opustili Chrast a vyrazily domů.“

Míša

Pipi - 8.06.2013, 1. oddíl dívčí

Sponzoři »